Home » Careers » Field Technician in Poland

Field Technician in Poland

Company: SynTech Research Poland

Location: near Warsaw and near Żnin

Position Summary:
• Carrying out field trials of plant protection products in accordance to Good Experimental Practice, EPPO standards and Good Laboratory Practice.
• Performing agrotechnical treatments.
• Finding suitable crops and locations for trials.
• Monitoring and control of established trials as well as collection and shipment of samples from field crops.
• Systematic acquisition of practical and substantive knowledge in the field of diseases, pests and weeds of agricultural, fruit and vegetable crops.
• Cooperation with farmers.
• Preparation of reports according to specific procedures.

Desired Skills and Qualifications:
• Basic knowledge of agricultural crops.
• Secondary education o Major education is welcome: agriculture, horticulture, biotechnology, forestry, agricultural and forestry technology or other majors considered equivalent.
• Practice in agricultural work is welcome.
• Ability to work with a computer and use basic software.
• Driving license B.
• Responsibility, accuracy and reliability.
• Availability, good organization of work, commitment, regularity.

We offer: 
• Stable employment based on an employment contract.
• Work in international company with an established position on the market.
• Industry training and the opportunity to learn from experimentation experts.
• Very interesting and varied work in the area of new products for agriculture.
• Flexible working time.
• Tools necessary for work: computer, phone, car.
• Attractive salary.

Contact:

Interested, please send your CV with a photo to Andrzej Gruszka, e-mail address andrzej.gruszka@syntechresearch.com (okolice Warszawy) /  Magdalena Kurek-Molenda, e-mail address magdalena.kurek-molenda@syntechresearch.com (okolice Żnina).

————————————————————————————————–

TECHNIK DS. BADAŃ POLOWYCH

miejsce pracy: okolice Warszawy / miejsce pracy: okolice Żnina

O FIRMIE:

SynTech Research jest niezależną firmą badawczą o zasięgu globalnym. Firma prowadzi działania w zakresie usług dotyczących głównie badań rejestracyjnych i marketingowych środków ochrony roślin stosowanych w rolnictwie, biotechnologii
i przemyśle spożywczym. Są to najczęściej badania biologicznej skuteczności działania środków ochrony roślin w warunkach doświadczeń polowych (DPE) oraz badania pozostałości (DPL).

ZADANIA:

 • Realizacja badań polowych środków ochrony roślin zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki Eksperymentalnej oraz normami EPPO (Europejsko – Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin);
 • Wykonywanie zabiegów agrotechnicznych;
 • Wyszukiwanie odpowiednich upraw i lokalizacji do przeprowadzenia doświadczeń;
 • Monitoring i kontrola założonych doświadczeń oraz zbiór i wysyłka próbek z upraw polowych;
 • Systematyczne zdobywanie wiedzy praktycznej i merytorycznej w zakresie chorób, szkodników
  i chwastów upraw rolniczych, sadowniczych i warzywniczych;
 • Współpraca z rolnikami;
 • Sporządzanie raportów według określonych procedur.

WYMAGANIA:

 • Podstawowa znajomość upraw rolniczych;
 • Wykształcenie średnie
  • mile widziane wykształcenie kierunkowe: rolnictwo, ogrodnictwo, biotechnologia, leśnictwo, technika rolnicza i leśna lub inne kierunki uważane za równoważne;
 • Mile widziana praktyka w pracach rolniczych;
 • Umiejętność pracy z komputerem i posługiwanie się podstawowym oprogramowaniem;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Odpowiedzialność, dokładność i rzetelność;
 • Dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, zaangażowanie, systematyczność.

OFERUJEMY:

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
 • Pracę w międzynarodowej firmie o ugruntowanej pozycji na rynku;
 • Szkolenia branżowe i możliwość zdobywania wiedzy od ekspertów w dziedzinie doświadczalnictwa;
 • Bardzo ciekawą i urozmaiconą pracę w obszarze nowych produktów dla rolnictwa;
 • Elastyczny czas pracy;
 • Narzędzia niezbędne do pracy: komputer, telefon, samochód;
 • Atrakcyjne wynagrodzenie.

Osoby zainteresowane prosimy o wysyłanie CV wraz ze zdjęciem na adres e-mail

Andrzej Gruszka andrzej.gruszka@syntechresearch.com (okolice Warszawy) / Magdalena Kurek-Molenda magdalena.kurek-molenda@syntechresearch.com (okolice Żnina)

Other careers